โรงเรียนสาธิตปทุมวัน
โรงเรียนสาธิตประสานมิตรฝ่ายประถม
โรงเรียนสาธิตประสานมิตรฝ่ายมัธยม
   ร่วมกรอกแบบประเมินพร้อมลุ้นรับของรางวัลจากคิดดีแบบประเมินความพึงพอใจ
 
   ดาวน์โหลดรูปภาพกิจกรรมวันเด็ก(นักบินอวกาศ)ดาวน์โหลดรูปภาพกิจกรรมวันเด็ก(นักบินอวกาศ)
 
Creative Commons License  
โครงการคิดดี (KIDS-D)
ดำเนินการโดย มศว และโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ห้องสมุดคิดดี เอไอที