DSpace
 

KIDS-D @ SWU >
[500] คณะศึกษาศาสตร์ >
หนังสือ/เอกสารนิเทศน์ >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://kids-d.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/1370

Full metadata record

DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorหวน พินธุพันธ์-
dc.creatorหวน พินธุพันธ์-
dc.date2010-04-07-
dc.date.accessioned2010-04-07T08:15:18Z-
dc.date.available2010-04-07T08:15:18Z-
dc.date.issued2010-04-07T08:15:18Z-
dc.date.submitted2010-04-07-
dc.identifier.urihttp://kids-d.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/1370-
dc.description.statementofresponsibilityคณะศึกษาศาสตร์th_TH
dc.format.mediumpdfth_TH
dc.format.mimetypepdfth_TH
dc.language.isothth_TH
dc.rightsคณะศึกษาศาสตร์ มศวth_TH
dc.titleลพบุรีที่น่ารู้th_TH
dc.typeBookth_TH
dc.subject.keywordลพบุรีในอดีต, ลพบุรีในปัจจุบัน, นิยายพื้นเมืองของลพบุรี, เจ้ากงจีน, พระปรางค์สามยอดth_TH
dc.subject.keywordนิยายพื้นเมืองของลพบุรี, เทวสถานปรางค์แขก, พระปรางค์วัดพระศรีรัตนมหาธาตุth_TH
dc.subject.keywordโบราณสถานที่วัดนครโกษา, อนุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราชth_TH
dc.subject.keywordสมเด็จพระนารายณ์มหาราช, โคลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราชth_TH
dc.subject.keywordพระนารายณ์ราชนิเวศน์, พระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญมหาปราสาท, พระที่นั่งสุทธาสวรรย์, หมู่พระที่นั่งพิมานมงกุฎ, ซุ้มประตูพระราชวังนารายณ์ราชนิเวศน์, ตึกพระเจ้าเหา, ตึกเลี้ยงรับแขกเมือง, พระคลังศุภรัตน์, โรงช้างโรงม้า, ตำหนักนางใน, ทิมดาบ, ประตูยาตรากษัตริย์th_TH
dc.subject.keywordพระที่นั่งไกรสรสีหราชth_TH
dc.subject.keywordคูเมือง กำแพงเมือง ป้อม และประตูth_TH
dc.subject.keywordพระพุทธรูปสมัยทวาราวดี ลพบุรี และอยุธยาth_TH
dc.subject.keywordบ้านหลวงรับราชทูต, บ้านเจ้าพระยาวิชาเยนทร์th_TH
dc.subject.keywordศาลลูกศร, สระมโนราห์, ทะเลชุบศร, สระแก้ว, ทุ่งพรหมมาศ, สระเสวย, พะเนียดจับช้างth_TH
dc.subject.keywordพลับพลาประทับร้อนของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชth_TH
dc.subject.keywordนิคมสร้างตนเองหรือนิคมกสิกรth_TH
dc.subject.keywordวัดสำคัญในตัวเมืองลพบุรี, วัดเสาธงทองth_TH
dc.subject.keywordวัดกวิศรารามราชวรวิหาร, วัดมณีชลขันธ์, วัดเชิงท่า, วัดป่าธรรมโสภณ, วัดตองปุ, วัดชีป่าสิตาราม, วัดพรหมมาศ, วัดศรีสุทธาวาส, วัดซาก, วัดเขาพระงาม, วัดถ้ำใหญ่คูหาสวรรค์th_TH
dc.subject.keywordวัดร้างในตัวเมืองลพบุรี, วัดปืน, วัดอินทรา, วัดราชา, วัดสันเปาโล, วัดบันไดหิน, วัดไก่, วัดนิโครธ, วัดสิงหล, วัดแจ้ง, วัดสะพาน, วัดกองทอง, วัดเจาะหูth_TH
dc.subject.keywordวัดร้างในตัวเมืองลพบุรีที่ไม่มีคนรู้จัก, วัดสองคน, วัดมเหศวร, วัดละโว้, วัดพระยาออก, วัดไก่เตี้ย, วัดไก่จ้น, วัดใหม่ปรางค์สามยอด, วัดราชอุทัยth_TH
dc.subject.keywordตำบลหมู่บ้านและวัดร้าง, พรหมมาศ, โก่งธนู, เขาพระงาม, เขาสามยอด, ท่าหิน, บางขันหมาก, โคกลำพาน, ท่าวุ้งth_TH
dc.subject.keywordโบราณวัตถุสถานและวัดสำคัญในท้องที่อำเภอท่าวุ้ง, วัดไล, พระศรีอาริย์, โบราณวัตถุบนกุฏิของท่านเจ้าอาวาส, วิหารรูปมณฑปยอดปรางค์, เขาสมอคอน, วัดเขาสมอคอน, วัดถ้ำช้างเผือก, วัดถ้ำตะโกพุทธโสภา, วัดบันไดสามแสนth_TH
dc.subject.keywordบ้านหมี่(แดนคนงาม), โบราณวัตถุสถานและวัดสำคัญในท้องที่อำเภอบ้านหมี่, วัดเขาวงกฏ, พระพุทธไสยาสน์, ถ้ำค้างคาว, วัดเชียงงา, วัดค้างคาว, วัดบ้านกล้วย, ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวอำเภอบ้านหมี่, พิธีกำฟ้า, พิธีสารท, การลงข่วงth_TH
dc.subject.keywordโคกสำโรง(เมืองละครสำโรง), ถลุงเหล็ก, เพนียด, โบราณวัตถุสถานในท้องที่อำเภอโคกสำโรง, วัดเขาวงพระจันทร์, วัดหลวงรัตนารามth_TH
dc.subject.keywordชัยบาดาล(เมืองโบราณที่ร้างไป), บัวชุม, โบราณวัตถุสถานในท้องที่อำเภอชัยบาดาล, ปรางค์นางผมหอมth_TH
dc.subject.keywordพัฒนานิคม(อำเภอตั้งใหม่ของลพบุรี)th_TH
dc.subject.keywordพระเครื่องเมืองลพบุรี, พระร่วงหลังลายผ้าลพบุรี, พระหูยานหน้ายักษ์, พระนารายณ์ทรงปืน, หลวงพ่อจุก, พระนาคปรกวัดปืนth_TH
dc.subject.keywordโบราณวัตถุก่อนประวัติศาสตร์th_TH
dc.subject.keywordแม่น้ำลำคลองในอดีตและปัจจุบัน, แม่น้ำลพบุรี, ลำน้ำบางขาม, แม่น้ำป่าสัก, ลำสนธิ, แม่น้ำโพชัย, คลองชักกราว, คลองบางกะเพียง, คลองมะขามเทศ, คลองปากจั่นth_TH
dc.subject.keywordของฝากจากลพบุรี, น้อยหน่า, ดินสอพอง, หน่อไม้, ส้มฟัก, มะรุม, ข้าวโพด, ขนุน, ดอกหางนกยูงth_TH
dc.subject.keywordพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรีth_TH
dc.locationคณะศึกษาศาสตร์ มศวth_TH
Appears in Collections:หนังสือ/เอกสารนิเทศน์

Files in This Item:

File Description SizeFormat
p043.pdfปกหลัง345.23 kBAdobe PDFView/Open
p042.pdfสารบาญค้นเรื่อง1.96 MBAdobe PDFView/Open
p041.pdfบรรณานุกรม900.96 kBAdobe PDFView/Open
p040.pdfภาคผนวก, พระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี2.26 MBAdobe PDFView/Open
p039.pdfของฝากจากลพบุรี1.18 MBAdobe PDFView/Open
p038.pdfแม่น้ำลำคลองในอดีตและปัจจุบัน2.26 MBAdobe PDFView/Open
p037.pdfโบราณวัตถุก่อนประวัติศาสตร์985.43 kBAdobe PDFView/Open
p036.pdfพระเครื่องเมืองลพบุรี1.12 MBAdobe PDFView/Open
p035.pdfพัฒนานิคม (อำเภอตั้งใหม่ของลพบุรี)214.12 kBAdobe PDFView/Open
p034.pdfชัยบาดาล (เมืองโบราณที่ร้างไป)1.56 MBAdobe PDFView/Open
p033.pdfโคกสำโรง (เมืองละครสำโรง)2.51 MBAdobe PDFView/Open
p032.pdfบ้านหมี่ (แดนคนงาม)5.1 MBAdobe PDFView/Open
p031.pdfโบราณวัตถุสถานและวัดสำคัญในท้องที่อำเภอท่าวุ้ง4.54 MBAdobe PDFView/Open
p030.pdfท่าวุ้ง543.06 kBAdobe PDFView/Open
p029.pdfตำบลหมู่บ้านและวัดร้าง1.12 MBAdobe PDFView/Open
p028.pdfวัดร้างในตัวเมืองลพบุรีที่ไม่มีคนรู้จัก2.01 MBAdobe PDFView/Open
p027.pdfวัดร้างในตัวเมืองลพบุรี2.35 MBAdobe PDFView/Open
p026.pdfวัดกวิศรารามราชวรวิหาร6.76 MBAdobe PDFView/Open
p025.pdfวัดสำคัญในตัวเมืองลพบุรี2.98 MBAdobe PDFView/Open
p024.pdfนิคมสร้างตนเองหรือนิคมกสิกร267.79 kBAdobe PDFView/Open
p023.pdfพลับพลาประทับร้อนของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช363.13 kBAdobe PDFView/Open
p022.pdfพะเนียดจับช้าง225.84 kBAdobe PDFView/Open
p021.pdfสระเสวย211.35 kBAdobe PDFView/Open
p020.pdfทุ่งพรหมมาศ668.02 kBAdobe PDFView/Open
p019.pdfสระแก้ว514.84 kBAdobe PDFView/Open
p018.pdfทะเลชุบศร593.43 kBAdobe PDFView/Open
p017.pdfสระมโนราห์611.21 kBAdobe PDFView/Open
p016.pdfศาลลูกศร966.64 kBAdobe PDFView/Open
p015.pdfบ้านหลวงรับราชทูต1.39 MBAdobe PDFView/Open
p014.pdfพระพุทธรูปสมัยทวาราวดี ลพบุรี และอยุธยา1.33 MBAdobe PDFView/Open
p013.pdfคูเมือง กำแพงเมือง ป้อม และประตู1.55 MBAdobe PDFView/Open
p012.pdfพระที่นั่งไกรสรสีหราช438.4 kBAdobe PDFView/Open
p011.pdfพระนารายณ์ราชนิเวศน์8.26 MBAdobe PDFView/Open
p010.pdfโคลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช2.78 MBAdobe PDFView/Open
p09.pdfสมเด็จพระนารายณ์มหาราช2.46 MBAdobe PDFView/Open
p08.pdfอนุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช724.34 kBAdobe PDFView/Open
p07.pdfโบราณสถานที่วัดนครโกษา470.7 kBAdobe PDFView/Open
p06.pdfพระปรางค์วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ2.27 MBAdobe PDFView/Open
p05.pdfเทวสถานปรางค์แขก1.02 MBAdobe PDFView/Open
p04.pdfนิยายพื้นเมืองของลพบุรี8.48 MBAdobe PDFView/Open
p03.pdfลพบุรีในปัจจุบัน712.62 kBAdobe PDFView/Open
p02.pdfลพบุรีในอดีต8.26 MBAdobe PDFView/Open
p01.pdfหน้าปก29.4 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2007 MIT and Hewlett-Packard - Feedback